Valeurs et éthiques

Valeurs et éthiques - metody Tomatisa®

ETYKA I WARTOŚCI

Efficacité

L’usage de ce logo par le professionnel est une garantie d’efficacité. Les appareils qu’il utilise reproduisent fidèlement l’Effet Tomatis®.

Sécurité

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją bezpieczeństwa. Wykorzystywane przez niego urządzenia są nieinwazyjne.

Professionalisme

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją profesjonalizmu. Przeszedł on szeroki zakres szkoleń i doskonale opanował zasady użytkowania urządzeń w specyficznej dziedzinie swojej działalności.

Innovation

L’usage de ce logo par le professionnel est une garantie d’innovation. Il a accès aux dernières générations d’appareils qui suivent le progrès technologique.

Kodeks Etyczny
Logo Metody Tomatisa

METODA TOMATISA®