Badania

Badania dotyczace metody Tomatisa®

BADANIA I REZULTATY

Obok pozytywnych rezultatów naszych klientów, którzym zawdzięczamy naszą reputację, skuteczność Metody Tomatisa została także potwierdzona naukowo. Badania są wciąż prowadzone, a wraz z nimi poszerzają się dziedziny zastosowania Metody. Wyniki pokazują, że dźwiękowy przekaz zmysłowy odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju osobowościowym człowieka, a tym samym może leżeć u podstaw wielu zaburzeń. Wśród naszych partnerów naukowych jest wiele instytucji publicznych (ministerstwa, instytuty badawcze, szpitale,) ale także uniwersytety, organizacje specjalistyczne i fundacje. Ich zaangażowanie gwarantuje obiektywizm i wiarygodność uzyskiwanych rezultatów, których wybiórczą prezentację mogą Państwo zobaczyć w poniższych tabelach.
Aby uzyskać więcej informacji na temat badań i wyników, patrz www.tomatisassociation.org

Badania Centrum Ross-Swain (Kalifornia)

Testy posiłkowe TAP
(test uwagi słuchowej)

Przed / Po (%)

Centrum Ross-Swain przebadało wpływ seansów słuchowych Tomatisa® na grupie 41 osób wybranych z powodu ich problemów z percepcją słuchową. Problemy te dotyczą głównie zdolności słuchania i rozumienia.

Po wydłużonych sesjach słuchowych Tomatisa®, rezultaty wykazały znaczącą poprawę zdolności słuchania i komunikowania.

I (Ilość)

41

Percepcja słuchowa (ogólnie)

8.4/58.3

Rozróżnianie sluchowe

14.2/68.1

Pamięć słuchowa, cyfry

9.7/46.0

Pamięć słuchowa, cyfry odwrócone

19.1/37.4

Pamięć słuchowa, słowa

12.2/48.5

Pamięć słuchowa, zdania

16.4/53.4

Percepcja słuchowa

23.2/56.6

Kierunki

31.3 / 66.5

Badania Du Plessis (Uniwersytet w Potchefstroom – Afryka Południowa) Przed/ Po Stany lękowe
Du Plessis przebadał grupę 29 studentów cierpiących na stany lękowe. 10 studentów odbywało seanse słuchowe Tomatisa®, 9 klasyczny program psychoterapeutyczny, a 10 wybrano na reprezentację grupy kontrolnej.
Grupa Tomatisa® wykazała znaczące obniżenie stanu niepokoju. W grupie psychoterapeutycznej rezultaty były raczej umiarkowane, a zupełnie brak ich było w grupie kontrolnej.

Kolejne badanie Du Plessisa wykazało, że po okresie 14,3 miesięcy poziom niepokoju w grupie Tomatisa nieustannie ulegał zmniejszeniu w znaczący sposób, podczas gdy w grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych zmian.
  Tomatis Psychoterapia Kontrola
I (ilość) 10 9 10
CAS (Children's Anxiety Scale) 9.6/7.6 11.0/11.3 8.4/7.7
STAIC Trait 42.8/32.9 41.2/37.1 37.2/37.6
STAIC State (State-Trait Anxiety Inventory for Children) 32.8/27.6 30.7/28.1 31.3/30.0

Badania D'Orthy'ego (Szpital Foch – Francja) i badania Klopfensteina (Szpital w Vesoul - Francja)

Przed/ Po (grupa kontrolna)

Przed / Po (grupa Tomatisa)

Badania d'Orthy'ego porównywały stan niepokoju 683 kobiet w ciąży, które otoczone były tradycyjną opieką przedporodową. 53 z nich odbyły ponadto krótkie seanse słuchowe Tomatisa®. Rezultaty wskazują na spadek niepokoju u kobiet, które odbyły seanse słuchowe Tomatisa®, podczas gdy w grupie kontrolnej stan zaniepokojenia wzrósł.
Inne badanie przeprowadzone na oddziale ginekologicznym szpitala w Vesoul na 170 ciężarnych kobietach pozwoliło zaobserwować zmniejszenie długości czasu porodu o godzinę i osiem minut (z 3 godz. 30 min. do 2 godz. 22 min.)

N

683

53

Test Hamiltona (test przeprowadzany na sobie samym w celu zmierzenia poziomu niepokoju)

4.4/4.7

5.7/4.0

Analiza Gilmora

Dziedzina

Ilość

Przeciętny
postęp (%)

Połówkowa analiza Gilmora opierała się na badaniu 225 dzieci z problemami uczenia się i komunikacji.
Analiza ta pokazuje, że seanse słuchowe Tomatisa® wpływają znacząco na następujące dziedziny : język, rozwój kognitywny i psychomotoryczny, oraz zachowanie osobnicze i społeczne.

Lingwistyka

225

41

Psychomotoryka

153

32

Zachowanie indywidualne i społeczne

225

31

Kognitywizm

152

30

Słuch

77

4


Badanie Wilsona (Szpital uniwersytecki w North Shore - Uniwersytet w Cornell, Nowy Jork)

Test

TOMATIS / Kontrola
(% Zmian)

Wilson przebadał 26 dzieci cierpiących na zaburzenia językowe. 18 dzieci odbyło sesje słuchowe Tomatisa®, a 8 wyznaczono do grupy kontrolnej.

Rezultaty wykazują postęp w grupie Tomatisa® w następujących dziedzinach: komunikacja, otwarcie słuchowe i zdolność do odtwarzania dźwięków.

Ilość

18/8

WIG Communication Score (test na potrzeby badania)

 

Ocena rodziców

22/12

Ocena nauczycieli

34/27

Dziedzina Językowa (test niesprecyzowany)

 

Odtwarzanie dźwięków

86/-9,s

Otwarcie słuchowe

38/3


Badania 1 i 2 Brickwall House Institute
(East Sussex, Anglia)

Test

TOMATIS / Kontrola
(% Zmian)

Brickwall przebadał 47 przypadków dzieci dyslektycznych mających problemy z czytaniem w wieku 4/5 lat. 24 z tych dzieci odbyło seansy słuchowe Tomatisa®. Pozostałe 23 dzieci zostało wyznaczonych do grupy kontrolnej.

Rezultat wykazał dużą różnicą na korzyść grupy Tomatisa® w zdolności czytania i wyrażania się.

Ilość

12 / 12 or 24 / 24
w zależności od testu

Receptive Vocabulary (BPVS)

19 / 4,s

WRAT Reading (raw scores)
- Lecture

51,s / 19, s

WRAT Spelling (Raw scores)
- expression

53 / 20,s

Verbal Fluency (raw scores)

52 / 39,s

Neal Reading (accuracy)

21 / 11

Neale Reading (comprehension)

19 / 7


Badania Centrum Tomatisa® w Nordiska
(Szwecja)

Dziedzina

Przed / Po
( % Zmian )

Szwedzkie centrum Tomatisa® oszacowało wpływ sesji słuchowych Tomatisa® na 56 osób.

Stwierdzono znaczący postęp zarówno na poziomie uwagi oraz energii, jak i w sferze motorycznej oraz zdolnościach adaptacyjnych.

Ilość = 56

 

Uwaga

20

Zdolności motoyczne

12

Ekspresja

10

Energia

11

Zachowanie i zdolność dostosowania się

12

METODA TOMATISA®