Przebieg seansów

Przebieg seansów - kolejne etapy metody Tomatisa®

Wywiad wstępny

Wywiad wstępny

Na początek przechodzimy test oceny psychopedagogicznej dostosowany do określonej problematyki, po którym następuje wywiad przeprowadzony przez specjalistę zajmującego się tą szczególną problematyką (zobacz profile specjalistów na «Iwona Pikora»).

Po uzyskaniu wyczerpujących informacji terapeuta może zaproponować test uwagi słuchowej. Ten test, przeprowadzany przy pomocy urządzenia o nazwie TLTS, ma na celu określenie potencjału słuchowego i ewentualnych dysfunkcji.

Seanse Słuchowe (faza bierna)

Seanse Słuchowe (faza bierna)

Dzięki specjalnie stworzonemu urządzeniu wysłuchujemy program dobrany przez specjalistę. Można te seanse odbywać w gabinecie lub u siebie w domu korzystając z urządzenia o nazwie TalksUp®. Ponieważ chodzi tu o efekt pobudzenia ucha i mózgu, sesje terapeutyczne muszą być powtarzane, ale też przedzielone fazami wypoczynkowymi zwanymi „ integracją”, które czynią postępy bardziej trwałymi.
Czas trwania i ilość seansów będą zależały od indywidualnej problematyki. Zazwyczaj seanse trwają 2 godziny w 2 cyklach po 13 dni każdy.

Seanse Słuchowe (faza aktywna)

Seanse Słuchowe (faza aktywna)

Wykwalifikowany specjalista może zaproponować również aktywne seanse słuchowe. Mają one formę głośnego czytania lub powtarzania, w trakcie którego głos jest nieustannie modyfikowany i przetwarzany zgodnie ze specyficznymi parametrami Efektu Tomatisa®. W ten sposób słyszy się własny głos bezpośrednio skorygowany, co w efekcie porwadzi do jego nieświadomej modyfikacji. Ćwiczenie to nie wymaga systematyczności i może może być zaproponowane po zakończeniu seansów słuchania biernego.

Bilans podsumowujący

Bilans podsumowujący

Po ukończeniu seansów słuchowych ma miejsce bilans podsumowujący. Pozwala on zmierzyć uzyskane postępy oraz określić czy kolejne seanse są wskazane. Otrzymane Metodą Tomatisa® rezultaty mają charakter trwały, często więc nie ma potrzeby kontynuowania seansów po okresie wstępnym. Jedynie w przypadku określonych problemów przedłużenie programu może okazać się niezbędne.

METODA TOMATISA®