METODA TOMATISA® – SŁUCHOWA STYMULACJA NEUROSENSORYCZNA

METODA TOMATISA® – SŁUCHOWA STYMULACJA NEUROSENSORYCZNA

Rewolucyjny, nowoczesny i wyjątkowy trening, którego skuteczność została dowiedziona naukowo. Pomaga podnosić uwagę słuchową – dzięki której uczymy się i poznajemy świat. Podnosi koncentrację, ułatwia naukę, redukuje stres.
Prawidłowe słyszenie to jedna z najważniejszych funkcji człowieka. Powtarzane seanse słuchowe (za pomocą specjalnych słuchawek) pomagają szybko nauczyć mózg oraz ucho prawidłowej analizy dźwięków. Realnie wspomagają rozwój mowy – zarówno w zakresie języka ojczystego, jak i języków obcych. Pomagają odzyskać emocjonalną równowagę, lepiej się koncentrować oraz komunikować z innymi.

Program słuchowy metody Tomatisa

Program słuchowy

Funkcje metody tomatisa

Jej funkcja

Profesor A.Tomatis i jego metoda

Profesor A.Tomatis i jego metoda

Etykieta i wartości metody Tomatisa

Etykieta i wartości

50
lat
ciągłej praktyki będącej rozwojem prac rozpoczętych przez Alfreda TOMATISA
50
badania naukowe
oraz tysiące badań klinicznych
50
szkoleń zawodowych
organizowanych każdego roku na całym świecie

Oddziaływanie terapii Tomatisa

Metoda Tomatisa® jest techniką dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Dźwięk jest przekazywany z jednej strony poprzez przewodnictwo kostne, przy pomocy wibracji wywieranej w górnej części czaszki, oraz z drugiej strony przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny. Ten dźwięk został uprzednio obrobiony laboratoryjnie w celu wywołania Efektu Tomatis® i tym samym pobudzenia ucha wewnętrznego zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej. Dźwięk przechodząc pierwotnie przez błonę bębenkową, a następnie poprzez przewodnictwo kostne powoduje odruchową reakcję napinania i rozluźniania dwóch mięśni zwanych mięśniem strzemiączkowym i mięśniem młoteczkowym. Efekt ten zostaje uzyskany poprzez podwójnym mechanizm kontrastu percepcji dźwięku (podwójne różnicowanie brzmienia i siły) mający “zaskoczyć” ucho.
Na skutek wibracji spowodowanej dźwiękiem, mięśnie te z kolei będą pobudzały organy ucha wewnętrznego zwane ślimakiem i przedsionkiem. Ślimak i przedsionek pokryte są mikrokomórkami zwanymi komórkami rzęsowatymi, których zadaniem jest transformacja wibracji w bodziec elektryczny. Stymulacja ta będzie zasilała szeroką sieć nerwową zwaną tworem siatkowatym, który kontroluje całokształt poziomu aktywności mózgowej. Inaczej mówiąc, zarówno ślimak jak i przedsionek dynamizują mózg; mówimy, że ucho wewnętrzne pełni funkcję “doładowania korowego.”
Ponadto przedsionek informuje mózg o najdrobniejszym ruchu ciała oddziałując tym samym na rytm i równowagę. Spójność przekazywanej informacji jest tu niesłychanie ważna. Ucho musi być skutecznie stymulowane.

Historia Metody Tomatisa

Historia

Struktura Metody Tomatisa

Struktura

Technologia Metody Tomatisa

Technologia

100000
osób
Korzysta z Metody TOMATISA® każdego roku
1500
terapeutów
oraz nauczycieli licencjonowanych w 50 krajach
220
szkół
prywatnych i publicznych wyposażonych w sprzęt

METODA TOMATISA®